An toàn, An ninh, Chất lượng & Môi trường

Để đảm bảo cung cấp các dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và bảo mật trong hoạt động cũng như đảm bảo trách nhiệm với môi trường, chúng tôi cam kết đạt được và duy trì các tiêu chí sau:

An toàn

Phát triển một văn hóa làm việc an toàn trong công ty bằng cách xây dựng văn hóa thông báo, văn hóa báo cáo, văn hóa học hỏi, văn hóa miễn trừ trách nhiệm và văn hóa thích ứng một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế.

An ninh

Đảm bảo an ninh hàng không tại nhà kho sân bay cũng như trong quá trình cung cấp nhiên liệu cho máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo các tiêu chuẩn của ICAO và CAAV.

Chất lượng &
Môi trường

Xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý Chất lượng và Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015