All Posts​

Với những hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực nhiên liệu hàng không, Tapetco không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác và cởi mở chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của mình với mục tiêu đồng hành phát triển cùng các doanh nghiệp hàng không trong nước.

Our videos

Video dưới đây mang đến một cái nhìn tổng thể về phương thức hoạt động, sứ mệnh và định hướng của TAPETCO trong quá trình mang đến một dịch vụ tra nạp nhiên liệu hàng không đạt chuẩn quốc tế cho khách hàng.

TAPETCO

All Posts

Category

Category

Sort by

Tapetco Hosts Conference on Sustainable Aviation Fuel (SAF) & Carbon Reduction in Aviation Fuel Supply Chains

Ho Chi Minh City, April 15, 2024 – TTan Son Nhat Petrol Commercial Joint Stock Company (Tapetco) is pleased to announce a conference on “Sustainable Aviation Fuel (SAF) & Carbon Reduction in the Aviation Fuel Supply Chains”. The conference will be held on Tuesday, April 23, 2024 from 1:30 PM to 5:00 PM at the Eastin Grand Hote...

Aviation Fuel: Conventional and Sustainable

In this research titled “Aviation Fuel: Conventional and Sustainable”, author Tuan Kiet MAI (MEng., University College London) discusses the challenges of decarbonizing the aviation industry and the potential of Sustainable Aviation Fuels (SAF) as a solution. Key Points: The aviation industry is a significant contributor to green...
February 2024

Tapetco Achieves ISCC Certification, Pioneering Sustainable Aviation Fuel in Vietnam

Ho Chi Minh City, Vietnam – 28 Feb 2024 Tapetco proudly announces its successful achievement of all three ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) standards: ISCC EU, ISCC Corsia, and ISCC Plus. This accomplishment signifies Tapetco’s commitment to environmental responsibility and positions them as the first company i...