17Tháng 3, 2016
Vận tải nhiên liệu

Vận tải nhiên liệu hàng không bằng đường bộ từ các kho trung gian tới cơ sở vật chất kỹ thuật tồn chứa và trung tâm vận hành của hệ thống tiếp nạp nhiên liệu hàng không tại sân bay được sử dụng cho sản phẩm nhiên liệu máy bay của Tapetco và cho các nhà cung cấp bên thứ 3.

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo