17Tháng 3, 2016
Môi trường

1) Công trình được thiết kế tập trung vào việc bảo vệ môi trường.

Các tiêu chuẩn được áp dụng bao gồm:

 • TCVN 5307-2002: Kho dầu mỏ và Sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế.
 • 20 TCN-51-84: Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 4088-1997: Số liệu khí hậu dùng trong xây dựng
 • TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.

 

2) Để đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước phải được thi công như sau:

a) Hệ thống thoát nước sạch

Tất cả nước mưa từ các khu vực không liên quan tới việc nạp tải, dỡ tải nhiên liệu hoặc không có nguy cơ nhiễm xăng dầu đều được coi là nước sạch. Nước thải này chảy qua nền đất dốc và được thu gom vào các mương thoát sau đó xả ra môi trường mà không cần xử lý.

b) Hệ thống thoát nước nhiễm bẩn

Nước mưa từ các khu vực liên quan đến nạp tải, dỡ tải nhiên liệu và có nguy cơ nhiễm xăng dầu như:

 • Khu vực chứa tràn thứ cấp của bồn tồn chứa trong khu cơ sở vật chất kỹ thuật tồn chứa
 • Khu bơm trong khu cơ sở vật chất kỹ thuật tồn chứa
 • Trạm kiểm định thiết bị tiếp nạp nhiên liệu trong khu cơ sở vật chất kỹ thuật tồn chứa
 • Khu vực nạp tải và dỡ tải nhiên liệu trong trung tâm vận hành
 • Khu kỹ thuật trong trung tâm vận hành
 • Hố bảo trì trong trạm sửa chữa xe vận trong trung tâm vận hành
 • Nước từ các thử nghiệm chữa cháy
 • Nước vệ sinh bồn
 • Nước từ các bồn thu hồi dầu để tái sử dụng
 • Nước từ phòng kiểm định trong nhà điều khiển

Nước thải này sẽ được đưa vào hệ thống thoát riêng biệt dẫn vào hầm tách nước dầu để loại bỏ dầu và đảm bảo lắng cặn. Sau đó nước thải phải được xử lý qua thiết bị xử lý nước thải như bộ phân phối của SEMULTECH.

Thông qua thiết bị này, nước thải sẽ đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn VN TCVN 5945 -1995, khi xả ra môi trường và không gây ô nhiễm môi trường.

 • Tel:
  (84.28) 35.470.791
 • Email:
  info@tapetco.com
logo