Liên hệ
 • 45 Trường Sơn , Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • (84.28) 35.470.791
 • (84.28) 35.470.792
 • info@tapetco.com
Thời gian làm việc
 • Thứ 2 – Thứ 7: 8.00 AM – 5.00 PM
 • Tel:
  (84.28) 35.470.791
 • Email:
  info@tapetco.com
logo