Dịch vụ của chúng tôi

Lưu trữ nhiên liệu hàng không

Nhập khẩu và bảo quản nhiên liệu máy bay
3 bồn với tổng công suất 9000 m3

Quản lý chất lượng nhiên liệu hàng không

Tồn chứa và Bảo quản

chất lượng nhiên liệu

Dịch vụ tra nạp

Cung cấp nhiên liệu qua

tra nạp ngầm và xe tra nạp nhiên liệu

  • Tel:
   (84.28) 35.470.791
  • Email:
   info@tapetco.com
  logo