17Tháng 3, 2016
Cơ sở vật chất kỹ thuật

a) Khu bồn bể tồn chứa:

Khu vực này có diện tích bề mặt ±13.900m² với các hạng mục sau:

 • 3 Bồn tồn chứa nhiên liệu Jet-A1 nổi với dung tích làm việc dự kiến khoảng 3.008m³, nằm trong một khu đê bao (khu chứa tràn thứ cấp)
 • Bồn nước cứu hỏa với dung tích 3.160m3 và tòa nhà chữa cháy.
 • Tòa nhà điều khiển
 • Trạm điện.
 • Khu bơm và lọc.
 • Bồn thu hồi nhiên liệu để tái sử dụng.
 • Bồn thải nhiên liệu
 • Bồn kiểm định nhiên liệu.
 • Trạm kiểm định và cân chỉnh các thông số kỹ thuật của thiết bị tra nạp của xe tra nạp cho máy bay.
 • Hầm tách nhiên liệu

 

b) Trung tâm Vận hành:

Có diện tích bề mặt ±7.800m² với các hạng mục sau:

 • 7 đảo dỡ tải nhiên liệu (trạm nhập) từ xe vận
 • 3 đảo nạp nhiên liệu (trạm xuất) lên xe tra nạp.
 • Nhà điều hành.
 • Khu kỹ thuật
 • Hầm tách nhiên liệu
 • Nhà kiểm định
 • Tel:
  (84.28) 35.470.791
 • Email:
  info@tapetco.com
logo