26Tháng 10, 2018
Kiểm tra chất lượng nhiên liệu

Phòng thí nghiệm nhiên liệu Tapetco kiểm tra các thông số kỹ thuật chất lượng nhiên liệu, theo tiêu chuẩn ASTM, ISO và các tiêu chuẩn ngành khác. Nhiên liệu được phân tích bao gồm nhiên liệu tinh chế dầu mỏ và các nguồn nhiên liệu khác. Phòng thí nghiệm kiểm tra nhiên liệu hỗ […]

26Tháng 10, 2018
Phòng thử nghiệm

Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất được đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị thử nghiệm hiện đại tiên tiến, phục vụ công tác thử nghiệm và kiểm soát chất lượng nhiên liệu phản lực hàng không Jet A-1 tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của […]

23Tháng 10, 2018
Năng lực phòng thử nghiệm

Xuất hiện trực quan, màu Saybolt, khối lượng riêng ở nhiệt độ 150C, xác định thành phần chưng cất, xác điểm điểm chớp cháy, xác định điểm kết tinh, xác định độ ăn mòn lá đồng, xác định hàm lượng nhựa thực tế, xác định độ dẫn điện, xác định trị số tách nước (MSEP), […]