17Tháng 3, 2016
Môi trường

1) Công trình được thiết kế tập trung vào việc bảo vệ môi trường. Các tiêu chuẩn được áp dụng bao gồm: TCVN 5307-2002: Kho dầu mỏ và Sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu thiết kế. 20 TCN-51-84: Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4088-1997: Số […]

Tác Giả: admin
Chuyên Mục:HSSE - Quality
Xem Thêm
17Tháng 3, 2016
An toàn

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY A. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG Các tiêu chuẩn được áp dụng thiết kế và xây dựng hệ thống chữa cháy: Các tiêu chuẩn Việt nam - TCVN 5307-2002: Các Yêu cầu Thiết kế Kho và Sản phẩm Dầu mỏ - TCVN 2622–1995: Các yêu cầu Thiết kế PCCC cho Tòa nhà […]

Tác Giả: admin
Chuyên Mục:HSSE - Quality
Xem Thêm
17Tháng 3, 2016
An ninh

Hệ thống kiểm soát an ninh ra vào, hệ thống camera quan sát (CCTV) và Hệ thống chống đột nhập (Hệ thống ASC). Khu vực cơ sở vật chất gồm những vùng an ninh riêng biệt với việc ra/vào mỗi vùng được giới hạn chỉ cho những nhân viên cần vào khu vực đó để […]

Tác Giả: admin
Chuyên Mục:HSSE - Quality
Xem Thêm