07Tháng 11, 2016
Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo việc đưa hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm vào khai thác

2806-1 2806-2

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo