09Tháng 11, 2016
Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị Cục Hàng không chấp thuận đưa hệ thống tra nạp nhiên liệu ngầm vào khai thác tại Tân Sơn Nhất

2813-1 2813-2

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo