07Tháng 11, 2016
Ban lãnh đạo

NGUYỄN ĐỨC THIÊM (Ông.)

Giám đốc Điều hành

- Kỹ sư điều khiển tự động - Đại học Bách khoa Hà Nội
- Kỹ sự Điện – Điện tử - Học viện Phòng không không quân

VŨ ANH TUẤN (Ông.)

Phó Giám đốc Khai thác

- Nguyên Chuyên Gia Hàng không về lĩnh vực An Ninh, An Toàn và Chất Lượng 
- Nguyên phi công - Trường Sỹ Quan chỉ huy – Kỹ thuật không quân

TRẦN VĂN DŨNG (Ông.)

Phó Giám đốc Kỹ thuật

- Kỹ sư điện khí hóa – cung cấp điện – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

PHAN THI HỒNG LIÊN (Bà.)

Phó Giám đốc Tài chính

- Cử nhân Kế hoạch hóa Kinh tế quốc dân – Đại học Bách khoa Đà Nẵng

VÕ NHỊ YẾN TRANG (Bà.)

Kế toán trưởng

- Thạc sỹ kinh tế – Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

PHAN THỤY VŨ (Ông.)

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

- Cử nhân thương mại – Đại học Monash (Úc)

- Cử nhân Hệ thống kinh doanh - Đại học Monash (Úc)

MAI NGỌC TUẤN (Ông.)

Trưởng phòng Vận hành & Bảo trì

- Kỹ sư Điện – Điện tử – Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

NGUYỄN ĐỨC TRUNG (Ông)

Trưởng phòng Quản lý chất lượng nhiên liệu

- Kỹ sư Công nghệ hóa dầu – Đại học Bách khoa Hà Nội

NGUYỄN VĂN DỰ (Ông.)

Quyền Trưởng phòng Tra nạp nhiên liệu

- Kỹ sư chế tạo máy - Đại học Nha Trang

NGUYỄN THANH VINH (Ông.)

Phó phòng Vận hành & Bảo trì

- Kỹ sư Hàng không - Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

PHẠM QUANG CHÂU GIANG (Ông.)

Phó phòng Quản lý chất lượng nhiên liệu

- Kỹ sư hóa dầu - Đại học Bách khoa Hà Nội

LÊ THANH TÙNG (Ông.)

Phụ trách Xưởng Bảo trì

- Kỹ sư cơ khí - Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh
- Cử nhân Quản trị kinh doanh – Đại học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo