17Tháng 3, 2016
An toàn

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

A. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Các tiêu chuẩn được áp dụng thiết kế và xây dựng hệ thống chữa cháy:

 • Các tiêu chuẩn Việt nam

- TCVN 5307-2002: Các Yêu cầu Thiết kế Kho và Sản phẩm Dầu mỏ

- TCVN 2622–1995: Các yêu cầu Thiết kế PCCC cho Tòa nhà

 • Các Quy định về PCCC của Hiệp hội Phòng cháy Quốc gia Mỹ (NFPA)

- NFPA-15:Tiêu chuẩn về hệ thống phun nước cố định trong PCCC

- NFPA-11: Tiêu chuẩn cho bọt ít giãn nở

- NFPA-20: Tiêu chuẩn lắp đặt các bơm cố định trong PCCC

B. CÁC HẠNG MỤC CHÍNH

Hệ thống cứu hỏa cho Cơ sở Vật chất Kỹ thuật Tồn chứa và Trung tâm Vận hành mà gồm khu chứa tràn thứ cấp cho các bồn tồn chứa, khu bơm, trạm (dỡ) nạp tải nhiên liệu bao gồm:

 • Bồn nước cứu hỏa
 • Tòa nhà chữa cháy bao gồm
 • Hệ thống làm mát/chữa cháy bằng nước
 • Hệ thống chữa cháy bằng bọt
 • Hệ thống báo cháy
 • Thiết bị cứu hỏa (phân bố đều trên công trình như các ống vòi v.v.)
 • Tel:
  (84.28) 35.470.791
 • Email:
  info@tapetco.com
logo