17Tháng 3, 2016
An ninh

Hệ thống kiểm soát an ninh ra vào, hệ thống camera quan sát (CCTV) và Hệ thống chống đột nhập (Hệ thống ASC).

Khu vực cơ sở vật chất gồm những vùng an ninh riêng biệt với việc ra/vào mỗi vùng được giới hạn chỉ cho những nhân viên cần vào khu vực đó để thực hiện công việc được giao. Phải trang bị hệ thống kiểm soát an ninh ra vào cho những khu vực cần phải hạn chế như: Tòa nhà Vận hành: phòng điện, phòng điều vận, văn phòng, buồng kho, nhà kho và xưởng bảo dưỡng; Tòa nhà Điều khiển: phòng điều khiển, phòng thí nghiệm, máy tính chủ và phòng điện, phòng họp,buồng kho, văn phòng, xưởng kỹ thuật và nhà kho, phòng kỹ thuật và lưu trữ văn thư.

Tóm lại, mục đích chính của hệ thống này là tránh việc ra vào trái phép trong khu vực công ty.

Ngoài hệ thống trên, cần phải lắp thêm một hệ thống CCTV và hệ thống chống đột nhập ở Cơ sở Vật chất Kỹ thuật Tồn chứa (Lô đất 1) và Trung tâm Vận hành (Lô đất 4).

Hệ thống CCTV là một phần của hệ thống quản lý an ninh và được kết nối tới hệ thống quản lý chống đột nhập chính sẽ được nói đến trong phần tiếp theo. Hệ thống này sẽ tạo thành một hệ thống quản lý an ninh chặt chẽ toàn diện trong khu vực công trình. Toàn bộ vùng ngoại vi của các khu vực công trình phải được bao quát bằng các thiết bị CCTV phù hợp tại những vị trí thích hợp sao cho nhân viên vận hành có thể có được toàn bộ hình ảnh của công trình trên màn hình.

  • Tel:
    (84.28) 35.470.791
  • Email:
    info@tapetco.com
logo